Aktiva vuxna i kåren

Kullavik sjöscoutkår har en hög andel aktiva vuxna i kåren, faktum är att nästan alla scouter har en engagerad förälder i kåren. Det beror på att aktiviteterna vi gör ofta kräver vuxnas närvaro för att vara trygga och säkra. Vi är engagerade i att vara med på seglingarna och/eller som ledare på land. Känner man att leda scouting eller segla inte är ens starka sida så kan man engagera sig i styrelsearbete, vara aktiv i båt- eller husgruppen. Allt detta arbete är en förutsättning för att vi ska kunna ge scouterna all den kunskap, upplevelser och vänskap som scouting innebär.

Aktiva vuxna i kåren

Att vara med som ledare är att få uppleva äventyr ihop med sitt barn och dess kompisar. Men också att träffa andra vuxna, som gillar friluftsliv. Vi har också RS-scouter som fortsätter sitt scoutengagemang som ledare.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och sammankallande från hus- och båtgrupp.

Båtgruppen har övergripande ansvar för planeringen av skötseln av våra båtar, sjösättning och inköp.

Husgruppen ser över vad som behöver göras på scoutgården, vilket genomförs på våra gemensamma arbetsdagar.