I Kullavik sjöscoutkår seglar vi under sommarhalvåret och har landscouting under vinterhalvåret. Scouting sker över åldersgränserna och vi är många engagerade vuxna som har lika kul som barnen och ungdomarna. Vi är ett stort gäng som älskar segling och friluftsliv!

Seglingar

Varje vecka under vår och höst samlas vi i Kullaviks hamn för att ge oss ut och segla under två timmar!

Landaktiviteter

Från oktober till april träffas vi en dag i veckan för olika roliga aktiviteter. Oftast är vi ute.