Höst- och vårhajk

En helg på hösten och en helg på våren brukar vi ha ha gemensam hajk med kåren. Oftast bor vi i stugor på hösthajken och tältar på vårhajken. Hajkerna brukar ha aktiviteter som knyter an till hajkens tema såsom:

Hitta rätt -där vi bland annat övade navigering och kartläsning

Medeltidshajken– där vi hade aktiviteter som att skilja ätliga växter från giftiga, provade på pilbågsskytte och spelade medeltida spel

Brobyggarhajken -där alla sorters broar byggdes.

På hajker är scouterna oftast indelade i åldersblandade patruller (grupper) där de äldre scouterna är patrulledare och tränar på att leda gruppen. Uppgifterna som ska genomföras tränar samarbete och problemlösning, men det viktigaste är att vi har roligt tillsammans!